YKSITYINEN PSYKIATRI

MIKKO KURKI-SUONIO

Lääkeriippuvuus ja lääkkeiden väärinkäyttö

 

Yksityisten lääkärivastaanottojen lieveilmiöihin kuuluu lääkeriippuvaisten potilaiden joukko, joka kiertelee eri lääkäreillä siinä toivossa että saisivat PKV-lääkereseptejä. Lääkkeiden käyttö liittyy usein muuhun epäsosiaaliseen elämäntapaan, jossa piirteinä on muiden päihteiden runsas käyttö, työttömyys, pillerikauppa ja muukin rikollisuus, yms. Tällaisten henkilöiden hoito ei ole menestyksekästä yksityisellä sektorilla, koska ei ole riittäviä kontrollimahdollisuuksia. Huomattakoon myös että pitkäaikainen bentsodiatsepiinien käyttö ei ole käypä hoito mihinkään psykiatriseen sairauteen, hoidon ainoa tavoite on vieroitus. Vieroitushoidot toteutuvat parhaiten asiaan erikoistuneissa yksiköissä, joiden perustasoa edustavat A-klinikat.

 

Joissain tapauksissa vahinko on tapahtunut ja eri syistä johtuen on lääkeriippuvuus syntynyt muuten "kunnollista elämää" viettävälle henkilölle. Usein taustalla on sosiaalinen jännitys tai julkisten paikkojen pelko, johon muulla hoidolla ei ole saatu riittävää apua. Voin harkita pitkäaikaista hoitosuhdetta jos seuraavista ehdoista valtaosa täyttyy:

  • käytetty bentsodiatsepiiniannos on korkeintaan 40mg/vrk diatsepaamia (Diapam 40mg, Xanor/Alprox 4mg) mukaanlukien mahd. unilääkkeet, tai olet valmis nopeasti pudottamaan käytetyn annoksen tälle tasolle
  • sinulla on aiemmista hoitokontakteista sairauskertomukset tai loppulausunto sekä viimeiset reseptit
  • sinulla on kaksi seuraavista: työ, perhe, asunto (ja voit todistaa sen)
  • olet ollut aiemmin vieroitushoidossa (ja voit todistaa sen), eli motivaatiota vieroitukseen on
  • muita ahdistuksen hoitoon käytettyjä lääkkeitä (yleisimmin masennuslääkkeitä tai neurolepteja pienellä annoksella) on kokeiltu ja niiden vaikutus/tehottomuus on riittävässä seurannassa todettu (sairauskertomusmerkinnät/lausunnot)

 

Hoitosuhde päättyy välittömästi jos seuraavia ilmenee ja tulee tietooni:

  • reseptien hakua muilta lääkäreiltä
  • reseptin väärennöksiä tai väärennysyrityksiä
  • pillerien ostamista tai myymistä katukaupassa
  • muuta rikollista toimintaa
  • valheellisten tietojen kertomista omasta elämäntilanteesta ja sairaushistoriasta

 

Muuta huomattavaa:

lääkkeiden ja reseptien säilytys on potilaan vastuulla. En kirjoita kadonneiden tilalle uusia mistään syystä.

©Yksityinen psykiatri